Kancelaria Adwokacka. Adwokat Andrzej Rogoyski.
 
 

Sprawy karne

Uwagi ogólne

Kancelaria udziela kompleksowej pomocy prawnej dla osób fizycznych i prawnych w sprawach o charakterze karnym, to jest w zakresie prawa karnego i postępowania karnego, włącznie z kodeksem karnym wykonawczym, kodeksem karnym skarbowym, prawem o wykroczeniach, ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wojskowym prawem karnym oraz innym szczególnymi tzw. pozakodeksowymi przepisami karnymi.

W ramach spraw karnych pomoc jest świadczona poprzez bezpośrednie spotkania z klientami, przygotowywanie projektów pism, udział w negocjacjach, reprezentację przed sądami wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym oraz wobec Rzecznika Praw Obywatelskich, Instytutu Pamięci Narodowej, a także przed organami administracji rządowej (w szczególności wobec organów Policji i Służby Więziennej) i samorządowej. Reprezentujemy klientów także w postępowaniach prowadzonych poza Polską, przed zagranicznymi organami sądowymi i administracyjnymi.

Reprezentacja pokrzywdzonego

Reprezentujemy pokrzywdzonego na etapie postępowania przygotowawczego, a następnie jako tzw. oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu przed sądami wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym. Dotyczy to zarówno osób fizycznych jak i prawnych. W ramach postępowania karnego jest możliwe także dochodzenie od oskarżonego odszkodowania o charakterze cywilnym (tzw. proces adhezyjny).

Obrona oskarżonego

Podejmujemy się obrony oskarżonego przed sądami wszystkich instancji łącznie z przygotowywaniem skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego, a także reprezentacji i ochrony interesów oskarżonego przed organami wymiaru sprawiedliwości, m.in. przed Policją, Prokuraturą, Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, w postępowaniach karnych i karno-skarbowych. Udzielamy pomocy i reprezentujemy przed sądami penitencjarnymi w sprawach o przedterminowe zwolnienie i odroczenie wykonania kary.

Kancelaria Adwokacka
adw. Andrzej Rogoyski

Aleje Jerozolimskie 31 lok. 10 (II piętro)
00-508 Warszawa

e-mail: kancelaria@rogoyski.com.pl
tel. +48 22 839 37 39
fax. +48 22 628 77 29
mob. +48 501 027 150

 
Zapytaj prawnika
Suma liczb 4 i 3
Aktualności
Nowa ustawa
W dniu 1 października 2008 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym ...
»
 
adwokat   .: prawnik   .: porady prawne   .: odszkodowania   .: reprywatyzacja   .: rozwody   .: kancelaria adwokacka   .: kancelaria prawna   .: Warszawa
© 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt strony : GET IN WEB     Linki 1