Kancelaria Adwokacka. Adwokat Andrzej Rogoyski.
 
 

Sprawy inne

Uwagi ogólne

Kancelaria udziela także pomocy prawnej w sprawach innych niż sprawy rodzinne, karne czy cywilne. Należną do nich zwłaszcza sprawy z zakresu prawa administracyjnego, prawa europejskiego, prawa sportowego, prawa kanonicznego, genealogii. Prowadzimy bezpośrednie doradztwo poprzez udział w spotkaniach z klientami, przygotowujemy projekty pism i umów, bierzemy udział w negocjacjach, występujemy jako pełnomocnicy przed sądami wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym oraz wobec Rzecznika Praw Obywatelskich, a także przed organami administracji rządowej i samorządowej, reprezentujemy klientów także w postępowaniach prowadzonych poza Polską, przed zagranicznymi organami sądowymi i administracyjnymi.

Prawo administracyjne

Oferujemy reprezentację klienta przed organami administracji państwowej i samorządowej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Zajmujemy się przygotowaniem pism procesowych, w szczególności skarg do Naczelnego Sądu Administracyjnego na decyzje organów administracji, a także wsparciem prawnym w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym. Przygotowujemy pisma urzędowe do organów administracji państwowej i samorządowej, wnioski o wydanie, uchylenie albo zmianę decyzji administracyjnych. Pomagamy również w wypełnianiu urzędowych formularzy.

Prawo europejskie

Kancelaria zajmuje się prawem europejskim, tak w zakresie przepisów wydawanych przez organy Wspólnoty Europejskiej, jak i w zakresie prowadzenia postępowań przed tymi organami.

Prawo sportowe

Kancelaria prowadzi sprawy dotyczące tzw. prawa sportowego. Reprezentujemy sportowców, menedżerów sportu, kluby, związki, stowarzyszenia i fundacje sportowe w sprawach wszelkich zagadnień prawnych związanych ze sportem amatorskim i zawodowym. Uczestniczymy w prowadzeniu negocjacji w zakresie zawierania i rozwiązywania kontraktów.

Prawo kanoniczne

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie przygotowania do procesów kanonicznych, zwłaszcza w zakresie procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa kanonicznego.

Genealogia

Kancelaria świadczy pomoc prawną związaną z poszukiwaniem przodków, analizą dokumentów w archiwach państwowych, samorządowych, kościelnych i innych instytucji, wywodzeniem szlachectwa, pomocą w tworzeniu drzew genealogicznych.

Sprawy z zakresu praw: autorskiego, prasowego, o fundacjach i o stowarzyszeniach

Prowadzimy sprawy z zakresu ochrony praw autorskich i pokrewnych, prawa prasowego, prawa o fundacjach i prawa o stowarzyszeniach.

Kancelaria Adwokacka
adw. Andrzej Rogoyski

Aleje Jerozolimskie 31 lok. 10 (II piętro)
00-508 Warszawa

e-mail: kancelaria@rogoyski.com.pl
tel. +48 22 839 37 39
fax. +48 22 628 77 29
mob. +48 501 027 150

 
Zapytaj prawnika
Suma liczb 3 i 2
Aktualności
Nowa ustawa
W dniu 1 października 2008 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym ...
»
 
adwokat   .: prawnik   .: porady prawne   .: odszkodowania   .: reprywatyzacja   .: rozwody   .: kancelaria adwokacka   .: kancelaria prawna   .: Warszawa
© 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt strony : GET IN WEB     Linki 1