Kancelaria Adwokacka. Adwokat Andrzej Rogoyski.
 
 

Sprawy gospodarcze

Uwagi ogólne

Kancelaria udziela pomocy w zakresie doradztwa dla osób fizycznych i prawnych prowadzących, jako przedsiębiorcy, działalność gospodarczą. W szczególności dotyczy to spraw związanych z kodeksem spółek handlowych i utawą o swobodzie działalności gospodarczej.

Prowadzimy bezpośrednie doradztwo poprzez udział w spotkaniach z klientami, przygotowujemy projekty pism i umów, bierzemy udział w negocjacjach, występujemy jako pełnomocnicy przed sądami wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym oraz wobec Rzecznika Praw Obywatelskich, a także przed organami administracji rządowej i samorządowej i innymi instytucjami, reprezentujemy klientów także w postępowaniach prowadzonych poza Polską, przed zagranicznymi organami sądowymi i administracyjnymi.

Oferujemy ponadto doradztwo i pomoc prawną dla przedsiębiorców przy przygotowaniu wniosków do organów administracji rządowej i samorządowej o udzielenie koncesji lub zezwolenia.

Tworzenie i przekształcanie spółek

Oferujemy pomoc prawną w pełnym zakresie przy tworzeniu spółek prawa handlowego, ich łączeniu i przekształcaniu. Pomoc obejmuje przygotowywanie umów i statutów spółek, treści uchwał zarządu i zgromadzeń udziałowców lub akcjonariuszy, a także wsparcie w postępowaniu rejestrowym, jak również wsparcie prawne przy umarzaniu udziałów, podwyższaniu lub obniżaniu kapitału zakładowego i innych czynności związanych z funkcjonowaniem spółek. Pomoc i doradztwo prawne przy nabywaniu i zbywaniu akcji oraz udziałów w spółkach.

Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców

Oferujemy kompleksową, stałą obsługę prawną przedsiębiorców w pełnym zakresie czynności związanych z ich działalnością, zarówno w zakresie stosunków zobowiązaniowych, czynności cywilnoprawnych, przygotowywaniem umów, a także doradztwem prawnym przy zawieraniu kontraktów z innymi podmiotami. Obsługa prawna może mieć charakter stały, okresowy lub może być związana z konkretnym zagadnieniem prawnym.

Kancelaria Adwokacka
adw. Andrzej Rogoyski

Aleje Jerozolimskie 31 lok. 10 (II piętro)
00-508 Warszawa

e-mail: kancelaria@rogoyski.com.pl
tel. +48 22 839 37 39
fax. +48 22 628 77 29
mob. +48 501 027 150

 
Zapytaj prawnika
Suma liczb 4 i 1
Aktualności
Nowa ustawa
W dniu 1 października 2008 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym ...
»
 
adwokat   .: prawnik   .: porady prawne   .: odszkodowania   .: reprywatyzacja   .: rozwody   .: kancelaria adwokacka   .: kancelaria prawna   .: Warszawa
© 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt strony : GET IN WEB     Linki 1